jueves, 22 de marzo de 2012

Manifest del Comité Unitari de Nou Barris per la Vaga General


   29 DE MARÇ NOU BARRIS A LA VAGA GENERAL
CONTRA LA REFORMA LABORAL  I LES RETALLADES.
Totes les forces sindicals convoquen una vaga general pel proper 29 de març en contra de la Reforma laboral. Es tracta d’una reforma que arrasa molt drets laborals i ens deixa totalment sota el poder patronal. Que té com objectiu la rebaixa generalitzada de salaris i condicions de treball. Diuen que la reforma es per reduir l’atur, però el que fa es facilitar els acomiadaments, deixar els aturats en mans de las ETT’s, crear nous contractes temporals sense drets. Està en la mateixa línia que les retallades i privatitzacions de serveis públics essencials que patim als barris, de les polítiques socials i fiscals regressives que s’estan aplicant amb l’excusa de la crisi econòmica.

Una crisi generada en el desgavell del sector financer i empresarial i que enlloc de donar pas a un altre tipus de politiques està reforçant fins a nivells insuportables la demolició dels drets assolits després de molts anys de lluites socials. Una crisi que cada dia genera mes atur, mes pobresa, més desigualtats.
A Nou Barris la situació es particularment difícil i la reforma encara l’empitjora. Salaris més petits signifiquen pitjors condicions de vida, que també afectarà al comerç local, significa més desnonaments, més pobresa.
A Nou Barris hem lluitat molt per tenir uns barris dignes, unes condicions laborals justes, el reconeixement dels drets que ens mereixem. Els que diuen que la vaga no servirà de res, o que ara no toca, o que els seus efectes seran negatius ho fan per desmoralitzar-nos, perquè els hi fa por que la mobilització massiva deixi clar el nostre rebuig a les seves polítiques. Si no protestem, si no ens unim, si no participem seguiran retallant drets, seguiran practicant les polítiques que ens porten a la misèria.
Un cop més Nou Barris te que anar a la vaga. Un cop més tenim la necessitat de fer sentir la nostra veu. De exigir que ens calen polítiques que solventin els problemes. Que estem farts de d’atur, de retallades, de pobresa. Què som una comunitat unida en defensa del seus drets, el seu benestar i la seva dignitat.
  TOTHOM A LA VAGA DEL DIA 29
  EL DIA 29 NI COMPRIS NI VAGIS A TREBALLAR
  EL DIA 29 PARTICIPA A LES MANIFESTACIONS
Todas las fuerzas sindicales convocan una huelga general para el próximo 29 de marzo en contra de la Reforma laboral.  Se trata de una reforma que arrasa nuestros derechos laborales y nos deja totalmente bajo el poder patronal.  Que tiene como objetivo la rebaja generalizada de salarios y condiciones de trabajo. Dicen que la reforma es para reducir el paro pero lo que hacen es facilitar despidos, dejar a los parados en manos de las ETT’s, crear nuevos contratos sin derechos.  Está en la misma línea que los recortes y privatizaciones de servicios públicos esenciales que padecemos en los barrios, de las políticas sociales y fiscales regresivas que se están aplicando con la excusa de la crisis económica.

Una crisis generada en el desbarajuste del sector financiero y empresarial y que en lugar de dar paso a otro tipo de políticas está reforzando hasta niveles insoportables la demolición de los derechos alcanzados tras muchos años de luchas sociales.  Una crisis que cada día genera más paro, más pobreza, más desigualdades.

En Nou Barris la situación es particularmente difícil y la reforma la empeora. Salarios reducidos significan peores condiciones de vida, que también afectarán al comercio local, significa más deshaucios, más pobreza.

En Nou Barris hemos luchado mucho por tener unos barrios dignos, unas condiciones laborales justas, el reconocimiento de los derechos que nos merecemos.  Los que dicen que la huelga no servirá de nada, o que ahora no toca, o que sus efectos serán negativos lo hacen para desmoralizarnos, porque temen que la movilización masiva demuestre nuestro rechazo a sus políticas.  Si no protestamos, si no nos unimos, si no participamos seguirán recortando derechos, seguirán practicando las políticas que nos llevan a la miseria.

Una vez más Nou Barris tiene que ir a la huelga. Una vez más tenemos la necesidad de hacer oír nuestra voz.  De exigir que necesitamos políticas para resolver los problemas.  Que estamos hartos de desempleo, de recortes, de pobreza.  Qué somos una comunidad unida en defensa de sus derechos, su bienestar y su dignidad.

  TODOS A LA HUELGA DEL DÍA 29
  EL DIA 29 NI COMPRES NI VAYAS A TRABAJAR
  EL DIA 29 PARTICIPA EN LAS MANIFESTACIONES

COMITÉ DE VAGA DE NOU BARRIS COMITÉ UNITARIO DE NOU BARRIS POR LA HUELGA GENERAL

No hay comentarios:

Publicar un comentario