martes, 1 de mayo de 2012

Valoració de la Vaga General a Nou Barris.

El COMITÈ NOU BARRIS AMB LA VAGA GENERAL valora positivament l’èxit de l’aturada general del 29 de març. Amb un alt seguiment de qui treballa a Nou Barris i del veïnat que hi viu i treballa fora. Així, l’activitat (comer­cial, administrativa i de serveis) al districte va disminuir molt notablement. I el veïnat de Nou Barris va contribuir a l’èxit de la vaga fora del districte, visualitzant -se en una reduïda circulació de cotxes al carrer i minsa utilit­zació del transport públic.

Tant la marxa que va recorre el districte al  matí com a la manifestació de la tarda que va confluir amb la gran mobilització del centre de Barcelona, va contar amb una nodrida  participació de persones i entitats.

Volem constatar, també el sentit solidari de molts comerços que van en­tendre que calia tancar perquè la reforma laboral i les seves conseqüèn­cies negatives per l’economia i els treballadors(es) també anava amb ells.

Una vaga general que ha estat un èxit pel caràcter ciutadà i l’absència de incidents ressenyables. Un èxit. malgrat actituds que volem denunciar:

a)    L’actuació de les forces policials a Nou Barris, sense la identificació obligada per llei,  que van retenir i intimidar a dos joves del districte quan es manifestaven pacíficament amb la resta de veïns i veïnes.
b)    La coacció dels mitjans de comunicació, criminalitzant als sindicats i a les organitzacions socials.
c)    La coacció patronal, implícita o explicita, que transforma l’exercici del dret a la vaga, en molts(es) treballadors(es) en una acció de risc, de risc a perdre el lloc de treball.
I A NOU BARRIS, ARA QUE ?
  1. La vaga del 29-M no és un punt d’arribada;  les mobilitzacions per millo­rar les nostres condicions de vida, els drets socials i laborals continuen.
  2. És  cabdal el treball unitari i la coordinació de les entitats del dis­tricte. Hem de reforçar la participació en les entitats i associacions que, des de el barri i dia a dia, ens fa més forts davant les retallades en educació i en sanitat, les injustícies, els desnonaments.
  3. En  aquest  sentit, el comitè de suport a la vaga fem una autoconvoca­tòria a  les persones i entitats que van donar suport a la vaga per continuar treballant  junts en defensa dels dret socials a Nou Barris.

 Nou Barris (BCN) 25 d’abril 2012